Werkwijze 2016-10-21T18:04:48+00:00

untitled

Werkwijze

Aanmelden

De procedure begint bij ons vaak met een telefonische aanmelding, veelal gedaan door een zorgverlener of familielid. Bij aanmelding via het contactforumlier nemen we telefonisch contact met u op. We bespreken de situatie en na het beantwoorden van wederzijdse vragen plannen we bij positieve bevindingen een persoonlijk kennismakingsgesprek.

Kennismaken

We maken een afspraak bij u thuis, bij de zorginstelling of in een openbare gelegenheid om uitleg te geven over onze diensten en kennis met u te maken. Wij doen dit graag samen met de eventuele flankerende hulporganisatie. Het is namelijk erg belangrijk dat uw situatie wordt bekeken vanuit diverse gezichtspunten en dat uw vragen helder worden beantwoord.
Vervolgens als blijkt dat bewindvoering een passende oplossing is vullen we samen alle benodigde documenten in voor de Rechtbank en Stijnen Bewindvoering.

Het verzoek

Nadat uw aanvraag in behandeling is genomen zullen wij het verzoek voor onderbewindstelling bij de desbetreffende rechtbank indienen. Naar aanleiding hiervan krijgt u een uitnodiging voor de zitting.

Zitting

Tijdens de zitting vraagt de rechter aan de verzoeker, de betrokkene, de voorgestelde bewindvoerder en aanwezige belanghebbenden om hun mening over het verzoek. De rechter stelt ook andere vragen, bijvoorbeeld over de reden voor het verzoek.

Bewind

Zodra de bewindvoering door de kantonrechter is uitgesproken en op schrift is gesteld, starten wij onze werkzaamheden. Na een korte inventarisatieperiode en het opstellen van een beginbalans en begroting maken we wederom een afspraak om deze overzichten te bespreken en duidelijke afspraken met elkaar te maken.