Welkom 2016-05-31T22:03:51+00:00

untitled

Welkom

Stijnen Bewindvoering is een onderscheidend betrouwbare partner op het gebied van financiële zorgverlening eventueel gecombineerd met mentorschap. Betrouwbaar naar de cliënt, naar overheden en diverse instanties.

Professioneel, betrouwbaar, persoonlijk en creëren van rust zijn de kernwaarden waar wij voor staan.

Professioneel

Stijnen Bewindvoering voldoet aan alle kwaliteitseisen die worden vastgesteld door de het Landelijk Kwaliteitsbureau. Wij hebben alle kennis in huis om het beroep als bewindvoerder uit te kunnen oefenen. In samenwerking met partners die kennis hebben op diverse gebieden als incassozaken, wetgeving en ziektebeelden helpen wij onze cliënten gericht.

Betrouwbaar

Wij vinden open en heldere communicatie erg belangrijk. De hoofdtaak van de bewindvoerder is om de financiële belangen te beschermen en te behartigen. Door middel van maandelijkse overzichten, of inzage in ons cliëntsysteem “OnView” stellen wij onze cliënten op de hoogte van het dossier om de transparantie te waarborgen.

Persoonlijk

Elke cliënt is bij Stijnen Bewindvoering uniek. Wij stellen daarom samen met u een plan van aanpak op zodat het volledig afgestemd is op uw dossier. Deze gerichte en persoonlijke benadering zorgt voor wederzijds vertrouwen en een helder beeld.

Creëren van rust

Stijnen Bewindvoering heeft als primaire taak het begeleiden van de cliënt naar evenwicht in de financiën. De evenwicht biedt de kans de rust in uw leven terug te vinden.